کانال تلگرام اخبار نظام وظیفه آویژه

برای اطلاع از آخرین اخبار نظام وظیفه، معافیت، امریه، کسری خدمت، خروج از کشور و ... کلیک کنید!

سنوات مجاز تحصیل چند سال است ؟

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی

سنوات مجاز تحصیلی از جمله مواردی میباشد که ذهن هر داوطلب و مشمول خدمت سربازی را درگیر میکند . در این متن سعی میشود که به بررسی معافیت نظام وظیفه برای هر دوره و سال های مجاز  تحصیل برای مشمولان سربازی و همچنین موضوعات مربوط به معافیت تحصیلی بپردازیم . در ابتدا باید بدانیم که سنوات مجاز تحصیلی به چه معناست ؟ درواقع مشمولان خدمت سربازی میتوانند برای هردوره ی تحصیلی اقدام به دریافت معافیت سربازی کنند . البته این مدرک موقت بوده و بعد از پایان مهلت مقرر ، اعتبار آن از بین میرود . تمام افراد ذکور جامعه ، با رسیدن به سن هجده سالگی به عنوان مشمول خدمت سربازی شناخته میشوند . دانش آموزانی که به سن هجده سالگی میرسند تا پایان فارغ التحصیلی از خدمت سربازی معاف میباشند . همچنین سنوات مجاز تحصیلی برای این افراد ، یک سال بعد از فارغ التحصیلی میباشد .


بیشتر بخوانید: تمدید معافیت تحصیلی چه مراحلی دارد؟


سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی نیز برای دانشجویان این دوره مشخص شده است . که بر اساس آن دانشجویان تنها میتوانند به همان اندازه سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی دردانشگاه ها تحصیل کنند . و پس از پایان سنوات تعیین شده ، مشمول به عنوان سرباز غایب تلقی میشود . سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی برای دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته ، متفاوت میباشد . برای دانشجویان دوره های کارشناسی ناپیوسته ، سنوات مجاز تحصیلی سه سال میباشد . که با درخواست دانشجویان امکان افزایش آن به اندازه ی یک نیم سال نیز امکان پذیر است . اما درباره ی دوره ی کارشناسی پیوسته وضع فرق میکند . سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی برای دانشجویان این دوره ، شش سال ، یعنی دوازده نیم سال تحصیلی میباشد . اما چنانچه کمیسیون موارد خاص دانشگاه تشخیص دهد ، میتواند این زمان را تا دو نیم سال دیگر نیز افزایش دهد .

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد


بیشتر بخوانید: شرایط دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی چیست؟


سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد

سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد از جمله موارد مهمی میباشد که داوطلبان دوره های کارشناسی ارشد باید به آن توجه نمایند . داوطلبان باید دقت کنند که باید تمام دروس خود را در سنوات مجاز تحصیلی مربوط به دوره خود ، بگذرانند . در غیر این صورت به عنوان سرباز غایب در نظر گرفته میشوند . لازم به ذکر است که سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد برای دوره های پیوسته و ناپیوسته یکسان نمیباشد .  بر اساس این دستور کار ، برای دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته ، ۸ سال در نظر گرفته شده است . که کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها میتوانند برای افزایش سنوات مجاز تحصیلی کارشناسی ارشد تصمیم گیری کنند . در صورت تایید این کمیسیون ، سنوات مجاز میتواند تا دو نیمسال افزایش پیدا کند . اما درباره ی دوره ی کارشناسی ارشد پیوسته ، شرایط معافیت از تحصیل برای مشمولان تنها برای سه سال امکان پذیر است .

همانطور که گفته شد ، مشمولانی که موفق به فارغ التحصیلی در زمان مقرر نشده اند ، میتوانند برای استفاده از سنوات ارفاقی درخواست خود را به دانشگاه ارائه دهند . کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها با بررسی شرایط تصمیم میگیرند که دانشجو ادامه تحصیل بدهد یا خیر . در مورد دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات ارفاقی یک نیم سال میباشد . در صورت تایید کمیسیون ، برای استفاده دانشجو از سنوات ارفاقی ، زمینه برای ثبت درخواست استفاده از سنوات ارفاقی تنها به مدت سه ماه بعد از پایان رسیدن دوره سنوات مجاز اولیه ، فراهم میشود .در خارج از این زمان هیچ درخواستی ثبت نمیشود . و لذا سنوات مازاد و ارفاقی به مشمولان تعلق نمیگیرد .


بیشتر بخوانید: استعلام معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت سربازی چگونه ممکن است؟


سنوات مجاز تحصیلی کاردانی

سنوات مجاز تحصیلی کاردانی نیز از جمله سوالاتی میباشد که دانشجویان دوره های کاردانی ، را درگیر میکند . درواقع سنوات مربوط به دوره ی کاردانی ، فرصتی میباشد که در اختیار مشمولان داده میشود . تا در این فرصت مدرک دوره ی کاردانی خود را دریافت نمایند . حال با توجه به اطلاعیه ها و قوانین نظام وظیفه عمومی سنوات مجاز تحصیلی کاردانی چند سال میباشد ؟ سنوات تعیین شده برای مشمولانی که قصد تحصیل در دوره ی کاردانی را دارند ، سه سال میباشد . یعن این افراد باید در مدت سه سال تمام واحد های درسی خود را بگذرانند . در غیر این صورت در خدمت سربازی غیبت کرده اند . و این افراد طبق قانون ، به عنوان جریمه مدت زمانی را باید اضافه بر زمان قانونی سربازی خدمت کنند .

البته یک تبصره هم برای افرادی که موفق به گذراندن دوره کاردانی در این زمان مقرر شده ، نشده اند وجود دارد . که بر اساس آن افراد واجد شرایط و مورد تایید کمیسیون شرایط خاص دانشگاه ، مشمولان خدمت سربازی میتوانند تا یک نیم سال اضافه تر در دانشگاه تحصیل کنند ، بدون اینکه به عنوان سرباز غایب در نظر گرفته شوند . البته استفاده از این سنوات ارفاقی نیز شرایط خاص خود را دارد . به طور مثال این سنوات تنها در صورتی به مشمولان تعلق میگیرد که در زمان اضافه مربوط به سنوات ارفاقی ، واحد های درسی باقی مانده خود را بگذرانند و فارغ التحصیل شوند .

سنوات مجاز تحصیلی دکتری

سنوات مجاز تحصیلی دکتری نیز بر اساس مصوبات و قوانین مربوط به خدمت وظیفه ی عمومی مشخص میگردد . همانطور که میدانید دوره تحصیلی دکتری نیز به دو شکل دکتری پیوسته  و ناپیوسته میباشد . به همین ترتیب قوانین مربوط به سنوات تحصیلی این دو دوره نیز با هم متفاوت است . برای دانشجویان مردی که در دوره دکتری پزشکی پیوسته تحصیل میکنند ، ۸ سال به عنوان سنوات مجاز تحصیلی دکتری در نظر گرفته شده است . که علاوه بر این هشت سال ، افراد واجد شرایط میتوانند از دو نیم سال سنوات ارفاقی و مازاد استفاده نمایند . اما در دوره ی دکتری ناپیوسته ، سقف سال های مجاز به تحصیل برای مشمولان ۵ سال میباشد . که چنانچه فردی نتواند در مدت پنج سال تمام واحد های درسی خود را بگذارند ، میتواند درخواست استفاده از سنوات ارفاقی را به کمیسیون های موارد خاص دانشگاه ارائه دهد .

سنوات مجاز تحصیلی دکتری

نکات مربوط به سنوات مجاز تحصیلی و معافیت تحصیلی

یکی از نکات مهم درباره معافیت تحصیلی مربوط به مشمولانی است که به شکل داوطلب آزاد ادامه تحصیل میدهند . اینگونه افراد نمیتوانند از معافیت های تحصیلی استفاده کنند . و ادامه تحصیل آنها به شکل آزاد ، به عنوان ترک تحصیل تلقی میشود . لذا سرباز غایب خوانده میشوند . نکته ی دیگر این است که دانشجویان و دانش آموزان بعد از فارغ التحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند ، تا خود را برای خدمت سربازی معرفی نمایند . البته دانشجویانی که بعد از استفاده از سنوات تحصیلی ارفاقی نیز موفق به فارغ التحصیلی نشده باشند نیز یک سال برای مشخص کردن وضعیت نظام وظیفه ی خود مهلت دارند . با توجه به اطلاعات ارائه شده در این متن شما عزیزان میتوانید از شرایط مربوط به سنوات تحصیلی مطلع شوید .

سوالات متداول

قانون معافیت تحصیلی چگونه است ؟

مشمولان خدمت وظیفه عمومی بعد از فارغ التحصیلی و یا اخراج از دانشگاه و یا انصراف از تحصیل به مدت یک سال از خدمت عمومی سربازی معاف میباشند . بعد از این یک سال باید وضعیت نظام خود را مشخص نمایند .

امکان تمدید معافیت تحصیلی وجود دارد ؟

بله مشمولان خدمت سربازی ، چنانچه در فرصت تعیین شده قانونی نتوانند دروس خود را بگذرانند  میتوانند برای تمدید معافیت سربازی اقدام کنند .

معافیت تحصیلی دانشجویان خارج از کشور چگونه است ؟

مشمولانی که در خارج از کشور تحصیل میکنند ، تا پایان دوره ی تحصیلی خود و فراغت از تحصیل و البته بر اساس سنوات مجاز مربوط به مشمولان خدمت سربازی در خارج از کشور ، از خدمت سربازی معاف میباشند .

خدمات تلفنی و آنلاین مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره نظام وظیفه آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره نظام وظیفه تلفنی و آنلاین به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد .

منبع : شرایط معافیت تحصیلی چیست ؟

 

برای مشاوره در زمینه سنوات مجاز تحصیل چند سال است ؟

از مشاورین مشاوره نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.