مشاوره معافیت تحصیلی

مشاوره معافیت تحصیلی خدمت سربازی

مشاوره معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت وظیفه ی عمومی امری مهم و کمک کننده میباشد . میدانیم معافیت سربازی مد نظر بسیاری از مشمولان میباشد . اما دریافت معافیت کاری آسانی نمیباشد و هر فرد با توجه به شرایط خاصی میتواند از قوانین مربوط به معافیت استفاده کند . یکی…

میزان-کسری-خدمت-سربازان-دارای-فرزند

میزان کسری خدمت سربازان دارای فرزند

کسری خدمت سربازان دارای فرزند چگونه است؟ شاید این و خیلی از سوالات این مدلی ذهن شما مشمولان را مشغول کرده است، ما سعی داریم تا در این مقاله شما را با پاسخ این سوال آشنا کنیم. خدمت سربازی برای همه جوانان ذکور به صورت یک معضل است و برای فرار…

امریه محیط زیست یاسوج

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست یاسوج

محیط زیست یاسوج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست یاسوج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست سمنان

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست سمنان

محیط زیست سمنان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست سمنان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست شهرکرد

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست شهرکرد

محیط زیست شهرکرد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست شهرکرد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست ایلام

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست ایلام

محیط زیست ایلام بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست ایلام ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست بیرجند

محیط زیست بیرجند بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست بیرجند ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست بوشهر

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست بوشهر

محیط زیست بوشهر بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست بوشهر ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست بجنورد

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست بجنورد

محیط زیست بجنورد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست بجنورد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…

امریه محیط زیست ساری

شرایط ثبت نام امریه محیط زیست ساری

محیط زیست ساری بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه محیط زیست ساری ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. در سال ۱۳۳۵ کانون شکار ایران،…