معافیت سربازی

دریافت معافیت سربازی جانبازی پدر

چگونه به واسطه جانبازی پدر از سربازی معاف شویم؟ ” دریافت معافیت سربازی جانبازی پدر “: معافیت های سربازی باعث شده که جوانان به خدمت سربازی راغب شوند. چرا که نمی خواهند ۲ سال از عمر خود را در پادگان بگذرانند.

معافیت تحصیلی

دانش آموزان تنبل تا چه زمانی می توانند تحصیل کنند

شاگرد تنبل ها تا چه زمانی اجازه تحصیل در مدرسه را دارند؟ ” دانش آموزان تنبل تا چه زمانی می توانند تحصیل کنند “ : بیشتر دانش آموزانی که در حال تحصیل اند. به سن مشمولیت میرسند. آنها میخواهند، بدانند که تکلیفشان چیست؟

کسری خدمت

سربازان دارای فرزند چگونه کسری خدمت بگیرند؟

” سربازان دارای فرزند چگونه کسری خدمت بگیرند ؟ “: کسری خدمت سربازی یکی دیگر مقوله های سربازی است که باید مورد بحث قرار گیرد. سربازان میتوانند با گرفتن کسری خدمت مدت ۲۱ ماه خدمت سربازی را کاهش دهند. کسری خدمت نیز انواع گوناگونی دارد. مثلا: شخصی که پدرش جانباز است…

مرخصی استعلاجی برای سربازان

چگونگی دریافت مرخصی استعلاجی برای سربازان

” چگونگی دریافت مرخصی استعلاجی برای سربازان “: مشمولان خدمت سربازی گاهی اوقات در اثر سوانح و مواردی از این قبیل دچار مصدومیت و یا از کارافتادگی می شوند؛ در چنین مواقعی از آنجا که مشمول نمی تواند از عهده کارهای مربوطه در حین خدمت خود برآید، به این افراد مرخصی…

بخشش اضافه خدمت

چگونگی بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان

چگونگی بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان : در خدمت سربازی آن دسته از مشمولانی که غیبت خورده اند در صورتی که در حین خدمت وظیفه، اخلاق و رفتار خوب آنها در سازمان نظام وظیفه مشخص شود؛ یا مثلا اگر در مناطق جنگی، امنیتی و عملیاتی و غیره از خود ایثارگری و…

امریه فرمانداری مشهد

شرایط ثبت نام امریه فرمانداری مشهد

فرمانداری مشهد بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه فرمانداری مشهد ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. فرمانداری به منصب یا ساختمان محل استقرار یک…

امریه فرمانداری اصفهان

شرایط ثبت نام امریه فرمانداری اصفهان

فرمانداری اصفهان بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه فرمانداری اصفهان ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. فرمانداری به منصب یا ساختمان محل استقرار یک…

امریه فرمانداری کرج

شرایط ثبت نام امریه فرمانداری کرج

فرمانداری کرج بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه فرمانداری کرج ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. فرمانداری به منصب یا ساختمان محل استقرار یک…

امریه فرمانداری تبریز

شرایط ثبت نام امریه فرمانداری تبریز

فرمانداری تبریز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه فرمانداری تبریز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. فرمانداری به منصب یا ساختمان محل استقرار یک…

امریه فرمانداری شیراز

شرایط ثبت نام امریه فرمانداری شیراز

فرمانداری شیراز بر اساس ماده ۳۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و فصل هشتم قانون خدمت سربازی ، از میان مشمولان تحصیل کرده خدمت سربازی به عنوان سرباز امریه فرمانداری شیراز ، در صورت وجود سهمیه ثبت نام می کند. فرمانداری به منصب یا ساختمان محل استقرار یک…