نحوه دریافت کد سخا

نحوه دریافت کد سخا

نحوه دریافت کد سخا چگونه است ؟

نحوه دریافت کد سخا یکی از دغدغه های پیش روی مشمولان خدمت سربازی میباشد . اما پیش از اینکه به نحوه دریافت این کد بپردازیم ، لازم است توضیح دهیم که کد سخا چیست و چه کاربردی دارد ؟ همانطور که میدانید هر فرد مذکر با رسیدن به سن ۱۸…