خدمت-سربازی

سربازان فراری

قانون جدید سربازان فراری و اخبار مربوط به بخشودگی

سربازان فراری و داشتن اطلاعات کافی درباره قوانین مربوط به آن از دغدغه های بسیاری از مشمولان خدمت سربازی میباشد . به همین دلیل در این مقاله سعی میکنیم به مباحث مهم مربوط به فرار از خدمت بپردازیم . اما پیش از هر چیز باید به تعریفی از سربازان فراری…

وضعیت نظام وظیفه

پیگیری وضعیت نظام وظیفه با کد سخا

وضعیت نظام وظیفه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که ذهن مشمولان خدمت سربازی را درگیر میکند . هر فرد مذکری با رسیدن به سن هجده سالگی با موضوع مهمی روبه رو خواهد شد . که همان خدمت سربازی میباشد . بسیاری از مشمولان به دنبال راهی برای معافیت سربازی و…

قوانین سربازی دانشجویان

قوانین سربازی در ایران چگونه است ؟

قوانین سربازی از مهم ترین قوانین هر کشوری میباشد . در کشور ما نیز سازمان وظیفه ی عمومی بر اجرا و اعمال این قوانین نظارت دارد . با توجه به اینکه خدمت سربازی موضوعی مهم و بسیار گسترده است لذا قوانین مربوط به آن نیز بسیار زیاد میباشند . مواردی همچون…

وثیقه خروج از کشور

وثیقه خروج از کشور

وثیقه خروج از کشور یکی شرایطی است که سازمان وظیفه عمومی برای خارج شدن افراد مشمول و یا سربازان در نظر گرفته است . درواقع افرادی که به سن مشمولیت میرسند و خدمت سربازی را به پایان نرسانده باشند و یا مشمولانی که معافیت سربازی  از نوع موقت را دریافت کرده…

شرایط تعجیل خدمت سربازی

شرایط تعجیل خدمت سربازی چگونه است ؟

تعجیل خدمت سربازی یکی از مواردی است که شرایط و ضوابط خاصی دارد . پیش از اینکه به قوانین و مقررات مربوط به آن بپردازیم ، سعی میکنیم تعریفی درباره آن ارائه دهیم وبه این سوال که تعجیل در سربازی به چه معناست پاسخ دهیم . در اکثر مواقع مشمولان…