غیبت خدمت سربازی

 غیبت خدمت سربازی موضوعی است که بسیاری از مشمولان خدمت سربازی با آن مواجه هستند. قبل از هر چیز به تعریف سرباز غایب میپردازیم. در واقع افرادی که بعد از رسیدن به سن مشمولیت و در موعد مقرر برای اعزام اقدام نکنند و همچنین افرادی که در حین انجام خدمت به مرخصی بروند و در موعد مقرر به محل خدمت بازنگردند، به عنوان سرباز غایب شناخته میشوند. البته افرادی که به دلیل ادامه تحصیل معافیت های موقت دریافت میکنند به عنوان غایب شناحته نمیشوند.افراد دارای غیبت خدمت سربازی از بسیاری از حقوق و مزایای شهروندی محروم خواهند بود. از جمله این افراد نمیتوانند وام و یا گواهینامه رانندگی دریافت کنند. علاوه بر این سازمان وظیفه بر اساس قانون آن ها را مجازات میکند. که این مجازات بر اساس زمان غیبت سربازی، اضافه خدمت، جریمه نقدی و یا حبس میباشد.

غیبت خدمت سربازی

به طور کلی دو نوع غیبت خدمت سربازی وجود دارد. افرادی که بعد از مشمولیت برای رفتن به خدمت و اعزام اقدام نکرده اند و افرادی که در حین انجام خدمت مرخصی گرفته اند و مدتی را غایب بوده اند. این مدت غیبت معمولا پانزده روز میباشد. قوانین نظام وظیفه بر اساس مدت زمان غیبت مشمولان، برای آن ها مجازات ها و جریمه هایی را در نظر گرفته است. علاوه بر محدودیت هایی که گفته شد، این مشمولان غایب در پیدا کردن شغل دچار مشکل میشوند. البته این افراد، گاهی با ارائه ی برگه معافیت موقت و یا برگه آماده به خدمت میتوانند به کار مشغول شوند.

غیبت خدمت سربازی شامل چه کسانی میشود؟

مهلت غیبت سربازی موضوع مهمی است که مشمولان باید به ان توجه کنند. درواقع اگر فرد مشمول در زمان مقرر از سوی سازمان وظیفه برای اعزام اقدام نکند به عنوان غایب شناخته میشود. بر اساس قوانین مربوط به مهلت غیبت سربازی مشمولانی که مدت سه ماه غیبت داشته اند، سه ماه اضافه خدمت دریافت میکنند. علاوه براین برای افرادی که بیشتر از سه ماه غیبت کرده باشند، شش ماه اضافه خدمت به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است. نکته ی دیگری که درباره مهلت غیبت سربازی وجود دارد مربوط به مشمولان با غیبت بیش از یک سال است که به عنوان سرباز فراری تلقی میشوند.

همانطور که قبلا گفته شد، غیبت سربازی به دو بخش غیبت اولیه از سربازی و غیبت حین خدمت یا نهست تقسیم شده است. که بر اساس آن دانش آموزان و دانشجویانی که بعد از گذشت یک سال از فارغ التحصیلی برای اعزام اقدام نکنند به عنوان غایب سربازی در نظر گرفته میشوند. علاوه بر این افرادی که قبل از سن مشمولیت از تحصیل انصراف داده باشند و یا فارغ التحصیل شده باشند، و ظرف مهلت شش ماه بعد از سن مشمولیت خود را معرفی نکنند به عنوان سرباز غایب تلقی میشوند. بر اساس قانون غیبت سربازی حین خدمت و یا نهست نیز افرادی که در حین خدمت محل خدمت خود را ترک کنند و در موعد مقرر بازنگردند، شامل غیبت میباشند.

مشاوره برای اطلاع از غیبت خدمت سربازی

خدمت سربازی موضوعی است که همه ی آقایان در طول زندگی خود با آن مواجه میشوند. درواقع تمام افراد مذکر بین سن 18 تا 50 سال موظف به انجام دو سال خدمت میباشند. مگر اینکه دارای شرایط خاصی باشند. بیماری و یا کفالت یکی از اعضای خانواده و… از جمله ی این شرایط است که طی آن مشمولان از خدمت معاف میشوند. افرادی که بدون اخذ معافیت، از رفتن به خدمت سربازی سرباز زنند، و به عنوان غایب شناخته شوند، از بسیاری از تسهیلات و حقوق شهروندی محروم میشوند. علاوه بر این غایبین خدمت وظیفه عمومی مطابق قوانین نظام وظیفه مجازات میشوند. که این مجازات ها شامل اضافه خدمت، جریمه نقدی و حتی خبس و زندان میباشد.

خدمت سربازی و غیبت از آن موضوعی است که سوالات بسیاری درباره آن به وجود میاید. چگونگی مجازات این افراد عایب از خدمت؟ انواع غیبت سربازی کدامند؟ مهلت غیبت از سربازی چقدر است؟ و… از جمله سوالاتی است که برای مشمولان مطرح است. لذا اگاهی از این قوانین و مقررات مربو ط به آن بسیار اهمیت دارد. مشاوره نظام وظیفه یکی از راه هایی است که میتواند اطلاعات کاملی درباره غیبت سربازی و قوانین مربوط به آن در اختیار مشمولان قرار دهد. و برای آن ها بسیار کمک کننده باشد.

سوالات متداول

مشکلات مربوط به غیبت خدمت سربازی چیست؟

افراد غایب از بسیاری از حقوق و مزایای شهروندی محروم میشوند همچنین این افراد در صورت شناسایی تنبیه خواهند شد.

چه کسانی به عنوان غایب سربازی در نظر گرفته میشوند؟

در واقع افرادی که بعد از رسیدن به سن مشمولیت برای اعزام اقدام نکنند همچنین افرادی که در حین خدمت به مرخصی بروند و در موعد مقرر به محل خدمت بازنگردند، به عنوان سرباز غایب شناخته میشوند.

چه مجازاتی برای غایبین خدمت سربازی در نظر گرفته شده است؟

برای این افراد برحسب مدت غیبت اضافه خدمت، جریمه نقدی و یا زندان به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است.

شرایط غیبت سربازی چگونه است؟

غیبت سربازی و آنچه باید در مورد اضافه خدمت بدانید۹۹

اضافه خدمت غیبت سربازی چقدر است؟ غیبت سربازی یکی از شرایطی است که بسیاری از مشمولین خدمت وظیفه عمومی در آن به سر می برند . در واقع هر فرد ذکوری که به سن ۱۹ سالگی رسیده و ۱۸ سال آن تمام شده است مشمول خدمت وظیفه عمومی می شود ….

شرایط توجیه غیبت خدمت سربازی چیست؟

توجیه غیبت خدمت سربازی چگونه ممکن است؟

توجیه غیبت سربازی چه شرایطی دارد؟ توجیه غیبت خدمت سربازی یکی از راهکار هایی است که مشمول با استفاده از آن غیبت خود را توجیه می کند. تا از محدودیت های نظام وظیفه شامل اضافه خدمت ، دستگیری و … نجات یابد و یا اگر شرایط معافیت را دارد معاف…