استعلام معافیت

استعلام معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت سربازی چگونه ممکن است؟

استعلام معافیت تحصیلی برای مشمولان خدمت چگونه امکان پذیر است؟ افراد مشمول میتوانند برای دریافت استعلام معافیت تحصیلی با داشتن کد سخا از معافیت خود آگاه شوند. بیشتر افرادی که به سن مشمولیت میرسند، برای به تاخیر انداختن سربازی از معافیت های موقت استفاده میکنند. یکی از این معافیت ها،…