معافیت-کفالت

سوالات کمیسیون

سوالات کمیسیون معافیت کفالت چیست؟

سوالات کمیسیون معافیت کفالت چه مواردی است؟ کمیسیون معافیت کفالت یکی از مهم ترین مراحل برای اخذ دریافت معافیت کفالت می باشد . به همین دلیل مشمولین باید کمیسیون معافیت کفالت را جدی بگیرند . قبل از توضیحات درباره مراحل و ضوابط کمیسیون معافیت کفالت ، مشمولین باید با شرایط این معافیت کفالت آشنا…

آیین نامه های

جزئیات آیین نامه های معافیت کفالت

آیین نامه های معافیت کفالت ، مصوب مجلس شورای اسلامی منظور از آیین نامه های معافیت کفالت سربازی، مصوبه ای است که در سال ۶۳ ، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تا کنون ، مرجع و تعیین کننده قواعد اجرایی در خصوص نظام وظیفه عمومی بوده است ….

مشمولین معافیت

مشمولین معافیت کفالت باید چه شرایطی داشته باشند؟

کدام یک از مشمولین خدمت سربازی میتوانند معافیت کفالت بگیرند؟ چگونه معافیت کفالت سربازی بگیریم؟ سوالات کمیسیون معافیت کفالت چیست؟ این سوالاتی است که ذهن اکثر متقاضیان اخذ معافیت کفالت را به خود مشغول ساخته است . معافیت کفالت شامل چه کسانی می شود رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی در مورد…