معافیت-موارد-خاص

شرایط معافیت متعهدین خدمت چگونه است؟

شرایط دریافت معافیت متعهدین خدمت چیست؟

معافیت متعهدین خدمت یکی از انواع معافیت نظام وظیفه است که شرایط و ضوابط آن توسط سازمان نظام وظیفه عمومی کشور  وضع شده است. معافیت ها در یک تعریف کلی در واقع به شرایطی اطلاق میشود که مشمولین با توجه به شرایط خود از رفتن به خدمت سربازی معاف شوند….

معافیت مشمول دارای فرزند معلول

شرایط دریافت معافیت مشمول دارای فرزند معلول چیست؟

معافیت مشمول دارای فرزند معلول یکی دیگر از معافیت های سازمان نظام وظیفه است. این نوع معافیت نظام وظیفه که به نوعی در دسته ی معافیت موارد خاص محسوب میشود، شاید برای خیلی از افراد ناشناخته باشد. زیرا انواع معافیت های خدمت وظیفه بسیار زیاد است. به همین منظور جوانان…

معافیت بخشودگی سنی

معافیت بخشودگی سنی چه شرایطی دارد؟

معافیت بخشودگی سنی یکی از انواع معافیت های سربازی است که شاید شما در مورد آن چیزهایی شنیده باشید. اما سوال اینجاست که معافیت بخشودگی سنی چیست؟ چه مشمولینی قادر خواهند بود از این نوع معافیت استفاده کنند؟ معافیت های بخشودگی سنی با معافیت های عفو رهبری یکسان است؟ شرایط…

معافیت عفو رهبری

شرایط استفاده از معافیت عفو رهبری چیست؟

معافیت عفو رهبری چیست؟ چه کسانی میتوانند از معافیت عفو رهبری استفاده کنند؟ آیا معافیت های عفو رهبری جزو معافیت موارد خاص به حساب میاید؟ شاید در مورد این نوع معافیت چیزی نشنیده باشید. زیرا معافیت نظام وظیفه یکی از مسائل بسیار گسترده میباشد. به همین منظور طرفداران زیادی داشته…