خدمت سربازی

سربازان فراری

قانون جدید سربازان فراری و اخبار مربوط به بخشودگی

سربازان فراری و داشتن اطلاعات کافی درباره قوانین مربوط به آن از دغدغه های بسیاری از مشمولان خدمت سربازی میباشد . به همین دلیل در این مقاله سعی میکنیم به مباحث مهم مربوط به فرار از خدمت بپردازیم . اما پیش از هر چیز باید به تعریفی از سربازان فراری…

قوانین سربازی دانشجویان

قوانین سربازی در ایران چگونه است ؟

قوانین سربازی از مهم ترین قوانین هر کشوری میباشد . در کشور ما نیز سازمان وظیفه ی عمومی بر اجرا و اعمال این قوانین نظارت دارد . با توجه به اینکه خدمت سربازی موضوعی مهم و بسیار گسترده است لذا قوانین مربوط به آن نیز بسیار زیاد میباشند . مواردی همچون…

شرایط تعجیل خدمت سربازی

شرایط تعجیل خدمت سربازی چگونه است ؟

تعجیل خدمت سربازی یکی از مواردی است که شرایط و ضوابط خاصی دارد . پیش از اینکه به قوانین و مقررات مربوط به آن بپردازیم ، سعی میکنیم تعریفی درباره آن ارائه دهیم وبه این سوال که تعجیل در سربازی به چه معناست پاسخ دهیم . در اکثر مواقع مشمولان…

مشاوره خدمت سربازی

مشاوره خدمت سربازی

مشاوره خدمت سربازی ازجمله خدماتی میباشد که در سال های اخیر توسط مراکز مربوط به مشاوره نظام وظیفه ، به مشمولان و خانواده های آنها ارائه میگردد . افرادی که به سن هجده سالگی میرسند موظف به دوسال خدمت صادقانه و درقالب خدمت سربازی برای کشور خود میباشند . اما…

اعزام به خدمت سربازی

امریه خدمت سربازی

خروج از کشور

کسری خدمت سربازی