مشاوره نظام وظیفه

مشاوره نظام وظیفه

مشاوره نظام وظیفه یکی از راه هایی است که میتواند به مشمولان خدمت سربازی برای رسیدن به پاسخ سوالاتشان کمک کند . درحال حاضر بسیاری از مشمولان نظام وظیفه ی عمومی تلاش میکنند ، با اطلاع از قوانین و مقررات سازمان نظام وظیفه راهی برای تخفیف در مدت زمان خدمت…

مشاوره کسری خدمت

مشاوره کسری خدمت سربازی

مشاوره کسری خدمت یکی از راه های کسب اطلاعات برای مشمولان خدمت سربازی میباشد که ازاین طریق میتوانند اطلاعات مفیدی در این مورد کسب کنند . علاوه بر کسری خدمت ، مشمولان بسیاری به دنبال معافیت خدمت سربازی میباشند . اخذ معافیت نیز به طرق و شکل های مختلفی امکان…

مشاوره خدمت سربازی

مشاوره خدمت سربازی

مشاوره خدمت سربازی ازجمله خدماتی میباشد که در سال های اخیر توسط مراکز مربوط به مشاوره نظام وظیفه ، به مشمولان و خانواده های آنها ارائه میگردد . افرادی که به سن هجده سالگی میرسند موظف به دوسال خدمت صادقانه و درقالب خدمت سربازی برای کشور خود میباشند . اما…

مشاوره تلفنی نظام وظیفه

مشاوره تلفنی نظام وظیفه

مشاوره تلفنی نظام وظیفه یکی از خدماتی است که در اختیار مشمولان نظام وظیفه ی عمومی قرار گرفته است . همانطور که میدانید اطلاع از قوانین و مقررات و ضوابط مربوط به نظام وظیفه یکی از دغدغه های مشمولان میباشد . و سوالات فراوانی درباره ی این قوانین مطرح است…